Brouwerij de Commies - Nispen

De eerste brouwerij voor 2019 is bekend. Brouwerij de Commies uit Nispen zal aanwezig zijn op het bierfestival, dicht bij de grens maar ook dicht bij het Bergsche…

Het woord ‘commies’ werd door de Nispense bevolking tot in de jaren ’90 gebruikt voor de douane ambtenaren die in het dorp woonden en aan de grens met België werkten. In de naoorlogse jaren waren er in Nispen vele douaniers. Ze bemanden de grenspost waar ze zorgden voor de afwikkeling van de in- en uitvoer van goederen en de controle van paspoorten. Met het wegvallen van de Europese binnengrenzen verdwenen ook de commiezen uit ons dorp. De woning waarbij de brouwerij is gevestigd ligt aan de weg van de oude grensovergang naar België en werd vroeger bewoond door een commies.