Cursus Bierbrouwen voor beginners

De cursus Bierbrouwen voor beginners wordt elk jaar door het Bergsche Bierbrouwers Gilde georganiseerd in de periode van medio oktober tot en met maart daaropvolgend.

De cursus omvat 5 lesavonden, waarbij de cursist (thuis) al na de eerste avond zijn zelfgemaakte bier kan produceren. Voor de cursus hebben we ondersteuning van een cursusboek, waarin elke les uitgebreid beschreven staat en een film over het brouwen, zodat je ook kan zien wat je moet gaan doen.

In elke les wordt uitgebreid aandacht besteed aan de brouw van de vorige les.

Cursisten kunnen hun problemen voorleggen en je zult zien, dat de moeilijkheden die je ondervond, door meerdere cursisten zo werd ervaren. En voor elk probleem is een oplossing.

Dit is een van de sterke kanten van deze cursus. Juist door deze uitwisseling van ervaringen is de cursusleiding gebleken dat de cursisten het gemakkelijkst de kneepjes van het brouwen onder de knie krijgen. 

Tijdens de cursus leer je stapsgewijs brouwen:

Je eerste brouwsel is met moutextract en hop. Hierbij leer je hoe je je brouwgereedschap moet gebruiken en je ziet hoe de vergisting verloopt.

Vanaf de tweede les brouw je met gerstemout, welke voor de cursisten geschroot wordt.

Als de cursus is afgelopen heb je in totaal 4 bieren gebrouwen, waaronder een “standaard” bier, een dubbel, een tripel en een witbier. Elke brouw is voor 10 liter bier.

Het klinkt misschien wat ambitieus, maar de cursusleiding garandeert jou, dat, wanneer je de cursus volledig volgt en alle opdrachten geheel uitvoert, je na de cursus in staat bent een lekker biertje te brouwen!!! 

Na afloop van de cursus gaan we met de cursisten op bezoek bij de Schelde brouwerij, waar we kunnen zien hoe een commercieel bier gebrouwen wordt. Uiteraard zullen we tijdens dit bezoek ook een proeverij houden.

Wat verder van belang is om te weten:

De cursus kost uiteraard geld. Omdat we nog niet precies weten welke materialen we wel en niet kunnen aanschaffen in verband met de kwaliteitseisen en de leverbaarheid ervan kunnen wordt de prijs vlak voor aanvang van de cursus vastgesteld.
Als richtlijn kan je de volgende bedragen aanhouden: ongeveer € 100,- voor de cursus en de ingrediënten en ongeveer € 75,- voor de materialen.

Na de cursus kun je zelfstandig een bier brouwen en heb je voldoende brouwgereedschappen om na de cursus door te gaan met brouwen. Een cursusboek dat je als naslagwerk kan gebruiken en je hebt 40 liter zelf gebrouwen bier! (Als je dit tenminste nog niet op hebt).

Na het goed afsluiten van de cursus ben je gratis het lopende jaar lid van het Bergsche Bierbrouwers Gilde. Tijdens de cursus ben je ook welkom op de gildeavonden, mag je lezingen volgen en kan je informatie krijgen van ervaren brouwers.

Interesse:

Voor de eerste cursus les wordt er meestal een informatieavond gehouden en op het Bergse Bierfestival is er informatie te verkrijgen bij de gilde/cursus stand.

Voor informatie en/of inschrijvingen:                                                                             

Cursusleiding:

Rob Verburg, Erik Ruben, Corne Bolders, Harry de Vos   06-38222638 of stuur een bericht via DIT formulier.