Gilde Excursie 2013

In 2013 zijn we naar Brouwerij Huyghe geweest in Melle. Hierna na Vicaris in Dendermonde en als laatste naar Moortgat in Breendonk.